DSV A/S
02.08.2017

DSV, 648 - Delårsrapport 1. halvår 2017

Selskabsmeddelelse nr. 648

2. august 2017

Væsentlige hoved- og nøgletal for perioden 1. januar - 30. juni 2017 

(DKK mio.) 2. kvt. 2017 2. kvt. 2016 ÅTD 2017 ÅTD 2016
         
Nettoomsætning 18.924 17.606 37.147 32.925
Bruttofortjeneste 4.217 4.214 8.437 7.821
Resultat af primær drift før særlige poster 1.240 900 2.369 1.543
Overskudsgrad 6,6% 5,1% 6,4% 4,7%
Conversion ratio 29,4% 21,4% 28,1% 19,7%
Særlige poster, omkostninger 88 341 248 711
Resultat før skat 970 455 1.845 774
Justeret resultat for perioden 828 610 1.637 1.137
Regulerede frie pengestrømme     2.038 756
Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 DKK for perioden 4,37 3,27 8,69 6,11

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen: "Med en vækst i indtjening og pengestrømme på over 50% er vi meget tilfredse med koncernens resultater for første halvår af 2017. Her kun 18 måneder efter købet af UTi Worldwide er produktiviteten allerede på all-time high, og vi har realiseret de bedste resultater i koncernens historie. På baggrund af et solidt 1. halvår opjusterer vi forventningerne til hele 2017 og iværksætter et nyt aktietilbagekøbsprogram på 1 milliard kroner."

De tidligere udmeldte forventninger til hele 2017 ændres som følger:

Separat selskabsmeddelelse om iværksættelse af et nyt aktietilbagekøbsprogram på 1 milliard kroner udsendes i dag.

 

Kontaktoplysninger

Investor Relations
Flemming Ole Nielsen, telefon 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com
Ronni Funch Olsen, telefon 43 20 31 93, ronni.f.olsen@dsv.com

Medier
Helle K. Hansen, telefon 43 20 33 58, helle.k.hansen@dsv.com

 

Denne meddelelse er ud over Nasdaq Copenhagen sendt til pressen, ligesom den er tilgængelig på www.dsv.com.

Med venlig hilsen
DSV A/S