DSV A/S
02.08.2017

DSV, 649 - Iværksættelse af nyt aktietilbagekøb efter "Safe Harbour"-metoden

Selskabsmeddelelse nr. 649

DSV's bestyrelse har besluttet at udnytte bemyndigelsen til køb af selskabets egne aktier givet på generalforsamlingen den 10. marts 2016. Bemyndigelsen løber frem til 10. marts 2021 og omfatter køb af op til 19,0 millioner aktier. Inden iværksættelsen af dette aktietilbagekøb har bemyndigelsen ikke været udnyttet.
 

Formål

Formålet med aktietilbagekøbet er tilpasning af selskabets kapitalstruktur samt afdækning af koncernens forpligtelser i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer. Der vil blive stillet forslag til selskabets kommende ordinære generalforsamling om, at eventuelle overskydende aktier, som ikke anvendes til afdækning af selskabets incitamentsprogrammer, annulleres.
 

Tidshorisont

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med 7. august 2017 til og med 13. oktober 2017. I denne periode vil DSV tilbagekøbe aktier til en maksimal værdi af 1.000 millioner kroner efter "Safe-Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.
 

Vilkår for aktietilbagekøbet
  

Så længe aktietilbagekøbsprogrammet løber, vil DSV i begyndelsen af hver uge udsende en selskabsmeddelelse om transaktioner under programmet.
 

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.
 

Med venlig hilsen
DSV A/S