DSV A/S
14.08.2017

DSV, 650 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 650

7. august 2017 iværksatte DSV A/S det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 649 af 2. august 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 7. august til 13. oktober 2017 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.000.000.000, dog maksimalt 4.000.000 stk. Aktier, svarende til 2,11% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.  

Handelsdag Tilbagekøbt antal Gennemsnitlig handelskurs Beløb DKK
1: 7. august 2017                 30.000 444,16 13.324.900
2: 8. august 2017                 27.500 446,83 12.287.957
3: 9. august 2017 87.119 440,34 38.362.015
4: 10. august 2017 50.000 439,19 21.959.660
5: 11. august 2017                 70.654 433,38 30.619.967
Akkumuleret for handelsdag 1-5           265.273 439,38 116.554.499

Pr. dags dato ejer DSV A/S 3.030.021 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 1,59% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

 

Med venlig hilsen

DSV A/S