DSV A/S
25.09.2017

DSV, 658 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 658

 

7. august 2017 iværksatte DSV A/S det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 649 af 2. august 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 7. august til 13. oktober 2017 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.000.000.000, dog maksimalt 4.000.000 stk. aktier, svarende til 2,11% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 


Handelsdag                                      
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
Akkumuleret for handelsdag 1-30 1.149.158 443,26 509.380.980
31: 18. september 2017 56.500 456,93 25.816.726
32: 19. september 2017 50.000 457,86 22.893.210
33: 20. september 2017 53.500 463,85 24.816.146
34: 21. september 2017 56.837 461,61 26.236.328
35: 22. september 2017 39.808 463,21 18.439.575
Akkumuleret for handelsdag 1-35 1.405.803 446,42 627.582.965

 

Pr. dags dato ejer DSV A/S 4.122.051 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 2,17% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

 

 

Med venlig hilsen

DSV A/S