DSV A/S
02.10.2017

DSV, 659 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 659

7. august 2017 iværksatte DSV A/S det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 649 af 2. august 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 7. august til 13. oktober 2017 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.000.000.000, dog maksimalt 4.000.000 stk. aktier, svarende til 2,11% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.


Handelsdag                                      
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
Akkumuleret for handelsdag 1-35 1.405.803     446,42     627.582.965
36: 25. september 2017     44.273 464,60 20.569.249
37: 26. september 2017     46.528     465,39 21.653.619
38: 27. september 2017     44.383 464,96 20.636.191
39: 28. september 2017     33.063 474,30     15.681.642
40: 29. september 2017     59.903     476,17   28.524.084
Akkumuleret for handelsdag 1-40     1.633.953     449,61     734.647.750

Pr. dags dato ejer DSV A/S 4.341.201 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 2,28% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

  

Med venlig hilsen

DSV A/S