DSV A/S
09.10.2017

DSV, 661 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 661

7. august 2017 iværksatte DSV A/S det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 649 af 2. august 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 7. august til 13. oktober 2017 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.000.000.000, dog maksimalt 4.000.000 stk. aktier, svarende til 2,11% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 


Handelsdag                                      
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
Akkumuleret for handelsdag 1-40 1.633.953     449,61     734.647.750
41: 2. oktober 2017     54.500 482,23 26.281.361
42: 3. oktober 2017     48.000     484,48 23.254.901
43: 4. oktober 2017     61.700 480,63 29.655.118
44: 5. oktober 2017     73.725 476,31     35.115.918
45: 6. oktober 2017     72.500     465,75   33.766.737
Akkumuleret for handelsdag 1-45     1.944.378     453,99     882.871.785

 

Pr. dags dato ejer DSV A/S 4.648.626 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 2,45% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

  

Med venlig hilsen

DSV A/S