DSV A/S
20.11.2017

DSV, 667 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 667

30. oktober 2017 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 664 af 26. oktober 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. oktober 2017 til 23. marts 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.250.000.000, dog maksimalt 5.000.000 stk. aktier, svarende til 2,63% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.


Handelsdag
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
       
Akkumuleret for handelsdag 1-10 302.567 495,05 149.786.927
11: 13. november 2017 20.000 487,13 9.742.578
12: 14. november 2017 20.000 490,84 9.816.864
13: 15. november 2017 15.000 486,09 7.291.374
14: 16. november 2017 15.000 492,76 7.391.465
15: 17. november 2017 45.000 485,93 21.866.822
Akkumuleret for handelsdag 1-15 417.567 493,09 205.896.030

Pr. dags dato ejer DSV A/S 5.208.731 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 2,74% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com. 

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

  

Med venlig hilsen

DSV A/