DSV A/S
04.12.2017

DSV, 669 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 669

30. oktober 2017 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 664 af 26. oktober 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. oktober 2017 til 23. marts 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.250.000.000, dog maksimalt 5.000.000 stk. aktier, svarende til 2,63% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

 


Handelsdag
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
       
Akkumuleret for handelsdag 1-20         553.810 489,98     271.355.098
21: 27. november 2017         27.319     482,99         13.194.689
22: 28. november 2017         15.000 480,49         7.207.323
23: 29. november 2017         45.000 479,13         21.560.639
24: 30. november 2017         12.500 476,21         5.952.588
25: 1. december 2017     30.000 483,33     14.500.017
Akkumuleret for handelsdag 1-25     683.629 488,23 333.770.354

 

 

Pr. dags dato ejer DSV A/S 5.468.293 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 2,88% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

  

Med venlig hilsen

DSV A/S