DSV A/S
18.12.2017

DSV, 671 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 671

30. oktober 2017 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 664 af 26. oktober 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. oktober 2017 til 23. marts 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.250.000.000, dog maksimalt 5.000.000 stk. aktier, svarende til 2,63% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 


Handelsdag
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
       
Akkumuleret for handelsdag 1-30             804.213 487,90     392.373.162
31: 11. december 2017             30.535     485,99         14.839.772
32: 12. december 2017         19.566 485,46             9.498.432
33: 13. december 2017             4.332 487,00         2.109.684
34: 14. december 2017         19.163 486,50         9.322.840
35: 15. december 2017 147.849 486,40 71.913.739
Akkumuleret for handelsdag 1-35     1.025.658 487,55 500.057.629

 

Pr. dags dato ejer DSV A/S 5.797.322 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,05% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

  

Med venlig hilsen

DSV A/S