DSV A/S
27.12.2017

DSV, 672 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 672

30. oktober 2017 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 664 af 26. oktober 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. oktober 2017 til 23. marts 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.250.000.000, dog maksimalt 5.000.000 stk. aktier, svarende til 2,63% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.


Handelsdag
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
       
Akkumuleret for handelsdag 1-35 1.025.658 487,55 500.057.629
36: 18. december 2017 0 0 0
37: 19. december 2017 8.049 492,37 3.963.115
38: 20. december 2017     15.000 488,50 7.327.503
39: 21. december 2017 23.192 486,30 11.278.195
40: 22. december 2017 40.000 485,54 19.421.428
Akkumuleret for handelsdag 1-40 1.111.899 487,50 542.047.870

Pr. dags dato ejer DSV A/S 5.882.063 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,10% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

  

Med venlig hilsen

DSV A/S