DSV A/S
02.01.2018

DSV, 673 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 673

30. oktober 2017 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 664 af 26. oktober 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. oktober 2017 til 23. marts 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.250.000.000, dog maksimalt 5.000.000 stk. aktier, svarende til 2,63% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
Akkumuleret for handelsdag 1-40 1.111.899 487,50     542.047.870
41: 27. december 2017         7.500     485,34     3.640.063
42: 28. december 2017    20.000 485,97     9.719.492
43: 29. december 2017     7.500 488,05 3.660.366
Akkumuleret for handelsdag 1-43     1.146.899     487,46     559.067.791

Pr. dags dato ejer DSV A/S 5.917.063 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,11% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

 

Med venlig hilsen

DSV A/S