DSV A/S
08.01.2018

DSV, 674 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 674

30. oktober 2017 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 664 af 26. oktober 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. oktober 2017 til 23. marts 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.250.000.000, dog maksimalt 5.000.000 stk. aktier, svarende til 2,63% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052. 


Handelsdag
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
Akkumuleret for handelsdag 1-43 1.146.899 487,46 559.067.791
44: 2. januar 2018 22.000 485,99 10.691.811
45: 3. januar 2018 4.000 494,09 1.976.350
46: 4. januar 2018 5.076 496,44 2.519.935
47: 5. januar 2018 10.000 495,07 4.950.714
Akkumuleret for handelsdag 1-47  1.187.975 487,56  579.206.601

Pr. dags dato ejer DSV A/S 5.937.639 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,13% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

 

Med venlig hilsen

DSV A/S