DSV A/S
08.02.2018

DSV, 679 - Årsrapport 2017

Selskabsmeddelelse nr. 679

"2017 var endnu et rekordår for DSV. Efter et stærkt 4. kvartal 2017 opnåede vi en samlet indtjening for 2017 i den høje ende af vores seneste forventninger samt meget stærke pengestrømme. Efter at have lagt integrationen af UTi bag os, kan vi nu koncentrere os om at udvikle DSV, og vi forventer op til 11% vækst i indtjeningen i 2018. Opkøb er stadig på dagsordenen, og vi vil fortsat være på udkig efter relevante muligheder," udtaler administrerende direktør Jens Bjørn Andersen.

Væsentlige hovedtal for 2017 (1. januar - 31. december 2017)

(DKK mio.) 4. kvt. 2017 4. kvt. 2016 ÅTD 2017 ÅTD 2016
Nettoomsætning          19.019        17.617     74.901          67.747
Bruttofortjeneste           4.054 3.998 16.605     15.838
Resultat af primær drift før særlige poster     1.196 929     4.878     3.475
Overskudsgrad  6,3%     5,3%  6,5%     5,1%
Conversion ratio  29,5% 23,2% 29,4% 21,9%
Justeret resultat             3.484 2.506
Regulerede frie pengestrømme                4.835     1.838
Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr.              18,40     13,40
Udbytte pr. aktie (foreslået)                 2,00      1,80
           
Resultat af primær drift før særlige poster         
     Air & Sea     789 569 3.225 2.143
     Road          231 230       1.201     1.049
     Solutions                 185     142       494     384

Resultat af 4. kvartal 2017
I 4. kvartal 2017 voksede nettoomsætningen med 8,0% og udgjorde 19.019 millioner kroner (4. kvartal 2016: 17.617 millioner kroner). Reguleret for effekten af valutaomregning udgjorde væksten 11,6% og var drevet af højere fragtmængder på alle DSV's forretningsområder. Herudover var de gennemsnitlige fragtrater og brændstofpriser højere end i 4. kvartal 2016.

Vækst i fragtmængderne i kvartalet udgjorde 10% for luftfragt, 4% for søfragt og 5% for vejtransport.  

Bruttofortjenesten udgjorde 4.054 millioner kroner (4. kvartal 2016: 3.998 millioner kroner). Reguleret for effekten af valutaomregning udgjorde væksten 4.8%.

Resultat af primær drift før særlige poster steg 28.7% til 1.196 millioner kroner i 4. kvartal 2017 (4. kvartal 2016: 929 millioner kroner). Reguleret for effekten af valutaomregning udgjorde væksten 33,6% og var især drevet af Air & Sea og Solutions divisionerne.  

Udbytte
Baseret på årets resultat indstiller bestyrelsen til, at der udloddes ordinært udbytte på 2,00 kr. pr. aktie for 2017 (2016: 1,80 kr. pr. aktie).

Forventninger til 2018

Investor-telekonference
Der afholdes investor-telekonference den 8. februar 2018, kl. 11.00. Yderligere information kan findes på Investor News, 2017 Annual Report analyst conference call, investor.dsv.com.

Kontaktoplysninger            

Investor Relations
Flemming Ole Nielsen, telefon 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com
Ronni Funch Olsen, telefon 43 20 31 93, ronni.f.olsen@dsv.com

Medier
Tina Hindsbo, telefon 43 20 36 63, tina.hindsbo@dsv.com

Denne meddelelse er ud over Nasdaq Copenhagen sendt til pressen, ligesom den er tilgængelig på www.dsv.com. Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske udgave gældende.

 

Med venlig hilsen

DSV A/S