DSV A/S
12.02.2018

DSV, 680 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 680

Selskabsmeddelelse nr. 680

februar 201830. oktober 2017 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 664 af 26. oktober 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. oktober 2017 til 23. marts 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.250.000.000, dog maksimalt 5.000.000 stk. aktier, svarende til 2,63% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052. 


Handelsdag
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
Akkumuleret for handelsdag 1-67 1.987.966 488,63 971.389.144
68: 5. februar 2018 4.500 470,15 2.115.674
69: 6. februar 2018 35.000 466,25 16.318.596
70: 7. februar 2018 3.000 474,92 1.424.771
71: 8. februar 2018 240.000 465,24 111.658.248
72: 9. februar 2018 5.000 455,06 2.275.306
Akkumuleret for handelsdag 1-72 2.275.466 485,69 1.105.181.739

 

Pr. dags dato ejer DSV A/S 6.965.130 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,67% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

 

Med venlig hilsen

DSV A/S