DSV A/S
19.02.2018

DSV, 682 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 682

30. oktober 2017 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 664 af 26. oktober 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. oktober 2017 til 23. marts 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.250.000.000, dog maksimalt 5.000.000 stk. aktier, svarende til 2,63% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052. 
 


Handelsdag
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
Akkumuleret for handelsdag 1-72 2.275.466 485,69 1.105.181.739
73: 12. februar 2018 7.500 470,66 3.529.957
74: 13. februar 2018 10.000 469,52 4.695.192
75: 14. februar 2018 5.000 472,69 2.363.463
76: 15. februar 2018 5.000 479,31 2.396.569
77: 16. februar 2018 5.000 490,59 2.452.947
Akkumuleret for handelsdag 1-77 2.307.966 485,54 1.120.619.867


Pr. dags dato ejer DSV A/S 6.978.630 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,67% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

 

Med venlig hilsen

DSV A/S