DSV A/S
26.02.2018

DSV, 683 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 683

Selskabsmeddelelse nr. 683

30. oktober 2017 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 664 af 26. oktober 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. oktober 2017 til 23. marts 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.250.000.000, dog maksimalt 5.000.000 stk. aktier, svarende til 2,63% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052. 
 


Handelsdag
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
Akkumuleret for handelsdag 1-77 2.307.966 485,54 1.120.619.867
78: 19. februar 2018 15.000 482,99 7.244.783
79: 20. februar 2018 2.000 480,85 961.708
80: 21. februar 2018 4.000 478,24 1.912.950
81: 22. februar 2018 4.000 475,48 1.901.939
82: 23. februar 2018 4.000 478,48 1.913.928
Akkumuleret for handelsdag 1-82 2.336.966 485,48 1.134.555.175

 


Pr. dags dato ejer DSV A/S 6.820.130 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,59% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

 

Med venlig hilsen

DSV A/S