DSV A/S
08.03.2018

DSV, 685 - Generalforsamling i DSV A/S 8. marts 2018

Selskabsmeddelelse nr. 685

 

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i DSV A/S.

 

Dagsorden og beslutninger

 

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2017.

Beretningen er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

 

2. Fremlæggelse af årsrapport 2017 med revisionspåtegning til godkendelse.

Årsrapporten 2017 blev godkendt.

 

3. Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsens honorar for 2018 blev godkendt. Basishonorar udgør kr. 450.000.

 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2017.

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på kr. 2,00 pr. aktie blev godkendt.

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kurt K. Larsen, Annette Sadolin, Birgit W. Nørgaard, Thomas Plenborg, Robert Steen Kledal og Jørgen Møller blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

 

6. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselsskab, (CVR.nr. 33 77 12 31) blev genvalgt som selskabets revisor.

 

7. Forslag til behandling

 

7.1 Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed.

Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med nominelt kr. 2.000.000 og ændring af vedtægternes § 3 blev godkendt.

 

7.2 Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 4a1, 4a2 og 4a3 i overensstemmelse hermed.

Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen henholdsvis uden og med fortegningsret indtil 8. marts 2023 med indtil nominelt kr. 37.600.000 kr. aktier, svarende til 20% af aktiekapitalen og ændring af vedtægternes § 4a1, 4a2 og 4a3 blev godkendt.

 

7.3 Forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier samt sletning af § 4c i vedtægterne.

Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i de kommende 5 år svarende til 10% af selskabskapitalen med den begrænsning, at selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital og sletning af vedtægternes § 4c blev godkendt.

 

7.4 Forslag om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2, om indkaldelse til generalforsamlinger, herunder sletning af krav om indkaldelse via Erhvervsstyrelsens it-system.

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2 blev godkendt.

 

7.5 Forslag om sletning af henvisning til adgangskort i vedtægternes § 12, stk.1

Bestyrelsens forslag om sletning af henvisning til adgangskort i vedtægternes § 12, stk. 1 blev godkendt..

 

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

 

 

Med venlig hilsen

DSV A/S