DSV A/S
12.03.2018

DSV, 686 - Aktietilbagekøb i DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 686

Selskabsmeddelelse nr. 686

30. oktober 2017 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 664 af 26. oktober 2017. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. oktober 2017 til 23. marts 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.250.000.000, dog maksimalt 5.000.000 stk. aktier, svarende til 2,63% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052. 
 


Handelsdag
Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs
Beløb DKK
Akkumuleret for handelsdag 1-87    2.373.466    485,26    1.151.754.072
88: 5. marts 2018    10.000    460,42    4.604.195
89: 6. marts 2018    10.000    460,41    4.604.084
90: 7. marts 2018    7.500    460,83    3.456.246
91: 8. marts 2018    7.500    470,75    3.530.626
92: 9. marts 2018   7.500 476,65    3.574.856
Akkumuleret for handelsdag 1-92    2.415.966    484,91    1.171.524.079


Pr. dags dato ejer DSV A/S 6.865.130 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,61% af det samlede antal udstedte aktier på 190.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

 

Med venlig hilsen

DSV A/S