DSV A/S
28.05.2018

DSV, 696 - AKTIETILBAGEKØB I DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 696

1. maj 2018 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 691 af 1. maj 2018. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 1. maj 2018 til 27. juli 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.100.000.000, dog maksimalt 4.000.000 stk. aktier, svarende til 2,13% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

HandelsdagTilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskursBeløb DKK
Akkumuleret for handelsdag 1-12 415.000 509,35 211.379.620
13: 22. maj 2018 29.000 529,17 15.345.930
14. 23. maj 2018 30.000 529,47 15.884.100
15: 24. maj 2018 28.000 530,58 14.856.240
16: 25. maj 2018 25.000 535,22 13.380.500
Akkumuleret for handelsdag 1-16527.000513,94270.846.390

Pr. dags dato ejer DSV A/S 4.363.377 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 2,32% af det samlede antal udstedte aktier på 188.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

Vedhæftet fil