DSV A/S
09.07.2018

DSV, 702 - AKTIETILBAGEKØB I DSV A/S

Selskabsmeddelelse nr. 702

1. maj 2018 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 691 af 1. maj 2018. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 1. maj 2018 til 27. juli 2018 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 1.100.000.000, dog maksimalt 4.000.000 stk. aktier, svarende til 2,13% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

HandelsdagTilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskursBeløb DKK
Akkumuleret for handelsdag 1-40 1.450.000522,70757.910.970
41: 2. juli 2018 70.000 510,42 35.729.400
42: 3. juli 2018 60.000 512,45 30.747.000
43: 4. juli 2018 70.000 507,26 35.508.200
44: 5. juli 2018 70.000 508,95 35.626.500
45: 6. juli 2018 70.000 506,12 35.428.400
Akkumuleret for handelsdag 1-45 1.790.000 520,08 930.950.470

Pr. dags dato ejer DSV A/S 5.530.877 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 2,94% af det samlede antal udstedte aktier på 188.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

Vedhæftet fil