open/close

DSV, 761 - AKTIETILBAGEKØB I DSV A/S

July 8, 2019 at 5:10 AM EDT

Selskabsmeddelelse nr. 761

30. april 2019 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 745 af 30. april 2019. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. april 2019 til 8. november 2019 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 3.500.000.000, svarende til 5,38% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”MAR”) samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag Antal tilbagekøbte aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb DKK
        
Akkumuleret for handelsdag 1-391.515.000 608,98 922.606.820
40:1. juli 2019 31.000 648,73 20.110.630
41:2. juli 2019 30.000 644,40 19.332.000
42:3. juli 2019 30.000 648,88 19.466.400
43:4. juli 2019 29.000 646,53 18.749.370
44:5. juli 2019 34.000 639,28 21.735.520
Akkumuleret for handelsdag 1-441.669.000 612,34 1.022.000.740

Pr. dags dato ejer DSV A/S 7.812.169 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 4,20% af det samlede antal udstedte aktier på 186.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

Vedhæftet fil