open/close

DSV, 762 - AKTIETILBAGEKØB I DSV A/S

July 15, 2019 at 5:03 AM EDT

Selskabsmeddelelse nr. 762

30. april 2019 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 745 af 30. april 2019. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. april 2019 til 8. november 2019 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 3.500.000.000, svarende til 5,38% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”MAR”) samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag Antal tilbagekøbte aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb DKK
        
Akkumuleret for handelsdag 1-441.669.000 612,34 1.022.000.740
45:8. juli 2019 35.000 634,86 22.220.100
46:9. juli 2019 38.000 626,91 23.822.580
47:10. juli 2019 34.000 631,52 21.471.680
48:11. juli 2019 33.000 635,35 20.966.550
49:12. juli 2019 32.000 636,64 20.372.480
Akkumuleret for handelsdag 1-491.841.000 614,26 1.130.854.130

Pr. dags dato ejer DSV A/S 7.979.169 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 4,29% af det samlede antal udstedte aktier på 186.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

Vedhæftet fil