open/close

DSV, 774 - AKTIETILBAGEKØB I DSV A/S

August 12, 2019 at 3:44 AM EDT

Selskabsmeddelelse nr. 774

30. april 2019 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 745 af 30. april 2019. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. april 2019 til 8. november 2019 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 3.500.000.000, svarende til 5,38% af den nuværende aktiekapital. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”MAR”) samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag Antal tilbagekøbte aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb DKK
        
Akkumuleret for handelsdag 1-642.367.000 619,28 1.465.843.970
65:5. August 2019 50.000 621,49 31.074.500
66:6. August 2019 5.000 638,80 3.194.000
67:7. August 2019 25.000 646,39 16.159.750
68:8. August 2019 25.000 640,79 16.019.750
69:9. August 2019 40.000 628,05 25.122.000
Akkumuleret for handelsdag 1-692.512.000 619,99 1.557.413.970

Pr. dags dato ejer DSV A/S 8.447.669 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 4,54% af det samlede antal udstedte aktier på 186.000.000 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

Vedhæftet fil