open/close

DSV, 775 - Endelig meddelelse om det endelige resultat af det offentlige ombytningstilbud på Panalpina-aktier

August 13, 2019 at 1:20 AM EDT

MÅ IKKE UDSENDES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST I AUSTRALIEN, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF PÅGÆLDENDE JURISDIKTIONS GÆLDENDE LOVGIVNING                                                                                                               
                                                                                                                                                                 

Selskabsmeddelelse nr. 775

Den 13. maj 2019 offentliggjorde DSV A/S et offentligt ombytningstilbud på alle udestående aktier i Panalpina Welttransport (Holding) AG (“Ombytningstilbuddet”).

Op til udløbet af den Forlængede Acceptperiode den 7. august 2019 kl. 16:00 er der opnået accept fra i alt 23.379.700 Panalpina-aktier, svarende til 98,44% af alle udestående Panalpina-aktier pr. 7. august 2019, som var omfattet af Ombytningstilbuddet (succesrate).

Betingelser for Ombytningstilbuddet (a) (Minimum accept), (c) (Ingen væsentlig negativ indvirkning), (g) (Kapitalforhøjelse i DSV) og (h) (Godkendelse af prospekt) var opfyldt ved udløbet af den Forlængede Primære Tilbudsperiode. Herudover er Betingelser for Ombytningstilbuddet (b) (Godkendelse af sammenlægningen og andre godkendelser), (d) (Ophævelse af §5, stk. 2, og §12, stk. 2, i Panalpinas vedtægter) og (f) (Fratrædelse og valg af medlemmer til bestyrelsen i Panalpina) opfyldt efter udløbet af den Forlængede Primære Tilbudsperiode.

Betingelser for Ombytningstilbuddet (e) (Registrering i Panalpinas aktiebog), (i) (Børsnotering af DSV-aktier), (j) (Ingen afvisning af forslag på generalforsamlingen i Panalpina), (k) (Ingen forbud) og (l) (Ingen forpligtelse til at erhverve eller sælge væsentlige aktiver eller pådrage sig eller tilbagebetale væsentlig gæld) i henhold til Prospektets afsnit B7.1 (Betingelser for Ombytningstilbuddet) er fortsat gældende som anført i Prospektets afsnit B7.3.

Med forbehold for opfyldelse af samtlige Betingelser for Ombytningstilbuddet (eller frafald af opfyldelse heraf) samt udskydelse af Gennemførelse i overensstemmelse med Prospektets afsnit B7 (Betingelser for Ombytningstilbuddet, Frafald af Betingelser for Ombytningstilbuddet, Gyldighed af Betingelser for Ombytningstilbuddet og Udskydelse af Gennemførelse) forventes Gennemførelsen at finde sted den 19. august 2019.

Der henvises til det offentliggjorte dokument, som er påkrævet ifølge schweizisk lovgivning, og som er tilgængeligt for kvalificerede personer via følgende link https://dsv.gcs-web.com/panalpina-transaction, eller hos Swiss Takeover Board via følgende link http://takeover.ch/transactions/detail/nr/0726/lang/en.

Kontakt:
Investor Relations
Flemming Ole Nielsen, tlf. +45 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com

Med venlig hilsen
DSV A/S

YDERLIGERE VIGTIGE OPLYSNINGER

Denne meddelelse er ikke og udgør ikke en del af et tilbud om at ombytte eller erhverve aktier og udgør ikke en opfordring til at tilbyde at ombytte eller erhverve aktier i Panalpina eller et tilbud om at sælge, erhverve eller tilbyde eller en opfordring til at sælge, erhverve eller tilbyde aktier i DSV. Denne meddelelse erstatter ikke 1) det schweiziske prospekt eller, 2) børsprospektet for nye DSV-aktier (punkt 1-2 benævnes under et "Tilbudsdokumenterne"). Der vil ikke ske noget udbud af værdipapirer i USA, medmindre dette sker i henhold til en ’vendor placement’ eller anden gyldig undtagelse fra registreringskravene i den amerikanske værdipapirlovgivning.

INVESTORER OG AKTIONÆRER OPFORDRES TIL AT LÆSE TILBUDSDOKUMENTERNE SAMT ALLE ANDRE RELEVANTE DOKUMENTER,SOM DSV ELLER PANALPINA HAR INDSENDT ELLER MÅTTE INDSENDE TIL DE SCHWEIZISKE ELLER DANSKE MYNDIGHEDER, NÅR DE BLIVER TILGÆNGELIGE, DA DE INDEHOLDER ELLER VIL INDEHOLDE VIGTIG INFORMATION.

De heri nævnte oplysninger må hverken direkte eller indirekte offentliggøres, udsendes eller distribueres i jurisdiktioner, hvor offentliggørelse, udsendelse eller distribution af denne type oplysninger er forbudt eller begrænset ved lov eller bestemmelser. Personer, der fysisk befinder sig i sådanne jurisdiktioner, hvor disse dokumenter offentliggøres, udsendes eller distribueres, skal gøre sig bekendt med og overholde sådanne love og bestemmelser. Hverken DSV eller Panalpina påtager sig noget ansvar for nogen persons overtrædelse af sådanne begrænsninger.

Vedhæftet fil