open/close

DSV, 777 - Kapitalforhøjelse med DKK 55.526.507 til brug for vederlæggelse af aktionærer i Panalpina

August 15, 2019 at 3:01 AM EDT

         
MÅ IKKE UDSENDES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF PÅGÆLDENDE JURISDIKTIONS GÆLDENDE LOVGIVNING                                                                                                           

                                                                         

Selskabsmeddelelse nr. 777

Bestyrelsen i DSV A/S har i dag besluttet at forhøje DSV A/S’ aktiekapital med nominelt DKK 55.526.507 fordelt på aktier á nominelt DKK 1 til brug for vederlæggelse af aktionærer i Panalpina Welttransport (Holding) AG (”Panalpina”), der har accepteret DSV’s offentlige tilbud om ombytning af aktier. Som meddelt den 13. august 2019 blev ombytningstilbuddet accepteret af aktionærer i Panalpina, der repræsenterer 23.379.700 aktier i Panalpina, svarende til 98,44% af alle udestående aktier i Panalpina. De nyudstedte aktier i DSV A/S modsvarer aktierne i Panalpina ved det tilbudte ombytningsforhold på 2,375 aktier i DSV A/S for hver aktie i Panalpina. Brøkdele af aktier i DSV A/S vederlægges kontant.

Kapitalforhøjelsen er vedtaget af bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i selskabets vedtægter, som blev vedtaget på DSV A/S’ generalforsamling den 27. maj 2019.

Kapitalforhøjelsen svarer til 29,85% af DSV A/S’ aktiekapital, og DSV A/S har den 11. juni 2019 offentliggjort noteringsprospekt med tillæg af 1. august 2019. Efter kapitalforhøjelsen udgør DSV A/S’ aktiekapital nominelt DKK 241.526.507 fordelt på 241.526.507 aktier á nominelt DKK 1. Hver aktie har en stemme.

Kapitalforhøjelsen er sket uden fortegningsret for DSV A/S’ eksisterende aktionærer. De nyudstedte aktier er tegnet til DKK 637,35 pr. aktie mod apportindskud af aktier i Panalpina.

De nyudstedte aktier er ordinære aktier med samme rettigheder i enhver henseende som eksisterende aktier i DSV A/S og med ret til udbytte for indeværende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier.

Kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen. De nyudstedte aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen med 16. august 2019 som første handelsdag.

DSV A/S’ nye vedtægter er offentliggjort på selskabets hjemmeside og kan tilgås via dette link https://investor.dsv.com/corporate-governance/articles-of-association

De nye aktier forventes udleveret til aktionærer i Panalpina den 19. august 2019.

Kontakt:
Investor Relations
Flemming Ole Nielsen, tlf. +45 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com

Medier
Tina Hindsbo, tlf. +45 43 20 36 63, tina.hindsbo@dsv.com
                                                                            

Med venlig hilsen
DSV A/S

YDERLIGERE VIGTIGE OPLYSNINGER

Denne meddelelse er ikke og udgør ikke nogen del af et tilbud om at ombytte eller erhverve aktier i Panalpina og udgør ikke en opfordring til at tilbyde at ombytte eller erhverve sådanne aktier eller et tilbud om at sælge eller udbyde aktier i DSV. Denne meddelelse erstatter ikke 1) det schweiziske tilbudsdokument eller, 2) børsprospektet for nye DSV-aktier (punkt 1-2 benævnes under et "Tilbudsdokumenterne"). Der vil ikke ske noget udbud af værdipapirer i USA, medmindre dette sker i henhold til en ’vendor placement’ eller anden gyldig undtagelse fra registreringskravene i den amerikanske værdipapirlovgivning.

INVESTORER OG AKTIONÆRER OPFORDRES TIL AT LÆSE TILBUDSDOKUMENTERNE SAMT ALLE ANDRE RELEVANTE DOKUMENTER, SOM DSV ELLER PANALPINA HAR INDSENDT ELLER MÅTTE INDSENDE TIL DE SCHWEIZISKE ELLER DANSKE MYNDIGHEDER, NÅR DE BLIVER TILGÆNGELIGE, DA DE INDEHOLDER ELLER VIL INDEHOLDE VIGTIG INFORMATION.

De heri nævnte oplysninger må hverken direkte eller indirekte offentliggøres, udsendes eller distribueres i jurisdiktioner, hvor offentliggørelse, udsendelse eller distribution af denne type oplysninger er forbudt eller begrænset ved lov eller bestemmelser. Personer, der fysisk befinder sig i sådanne jurisdiktioner, hvor disse dokumenter offentliggøres, udsendes eller distribueres skal gøre sig bekendt med og overholde sådanne love og bestemmelser. DSV påtager sig intet ansvar for nogen persons overtrædelse af sådanne begrænsninger.

 

Vedhæftet fil