open/close

DSV, 781 - AKTIETILBAGEKØB I DSV A/S

August 26, 2019 at 4:52 AM EDT

Selskabsmeddelelse nr. 781

30. april 2019 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 745 af 30. april 2019. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. april 2019 til 8. november 2019 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 3.500.000.000, svarende til 5,38% af aktiekapitalen ved programmets ikrafttrædelse. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”MAR”) samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag Antal tilbagekøbte aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb DKK
        
Akkumuleret for handelsdag 1-742.767.000 620,48 1.716.867.720
75:19. August 201935.000 632,35 22.132.250
76:20. August 201936.000 634,94 22.857.840
77:21. August 201932.000 642,72 20.567.040
78:22. August 201932.000 654,30 20.937.600
79:23. August 201935.000 661,31 23.145.850
Akkumuleret for handelsdag 1-792.937.000 621,90 1.826.508.300

Pr. dags dato ejer DSV A/S 8.794.336 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,64% af det samlede antal udstedte aktier på 241.526.507 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

Vedhæftet fil