open/close

DSV, 783 - AKTIETILBAGEKØB I DSV A/S

September 2, 2019 at 4:46 AM EDT

 

Selskabsmeddelelse nr. 783

30. april 2019 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 745 af 30. april 2019. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. april 2019 til 8. november 2019 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 3.500.000.000, svarende til 5,38% af aktiekapitalen ved programmets ikrafttrædelse. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”MAR”) samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag Antal tilbagekøbte aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb DKK
        
Akkumuleret for handelsdag 1-792.937.000 621,90 1.826.508.300
80:26. August 2019 45.000 651,00 29.295.000
81:27. August 2019 40.000 659,18 26.367.200
82:28. August 2019 40.000 658,33 26.333.200
83:29. August 2019 41.000 661,93 27.139.130
84:30. August 2019 36.000 669,55 24.103.800
Akkumuleret for handelsdag 1-843.139.000 624,32 1.959.746.630

Pr. dags dato ejer DSV A/S 8.977.336 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,72% af det samlede antal udstedte aktier på 241.526.507 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

 

Vedhæftet fil