open/close

DSV, 740 - GENERALFORSAMLING I DSV A/S DEN 15. MARTS 2019

March 15, 2019 at 12:03 PM EDT

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i DSV A/S.

Dagsorden og beslutninger

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018.
Beretningen er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse af årsrapport 2018 med revisionspåtegning til godkendelse.
Årsrapporten 2018 blev godkendt.

3. Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
Bestyrelsens honorar for 2019 blev godkendt. Basishonorar udgør kr. 450.000.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2018.
Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på kr. 2,25 pr. aktie blev godkendt.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Kurt K. Larsen, Annette Sadolin, Birgit W. Nørgaard, Thomas Plenborg, Robert Steen Kledal og Jørgen Møller blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Malou Aamund blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

6. Valg af revisor.
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselsskab, (CVR.nr. 33 77 12 31) blev genvalgt som selskabets revisor.

7. Forslag til behandling

7.1 Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed.
Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med nominelt kr. 2.000.000 og ændring af vedtægternes § 3 blev godkendt.

7.2 Forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier
Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i de kommende 5 år svarende til 10% af selskabskapitalen, med den begrænsning, at selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, blev godkendt.  

7.3 Forslag om ændring af vederlagspolitikken og vedtægternes § 4b.
Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vederlagspolitik og ændring af vedtægternes § 4b blev godkendt.

Vedhæftet fil