open/close

DSV, 779 - AKTIETILBAGEKØB I DSV A/S

August 19, 2019 at 5:07 AM EDT

Selskabsmeddelelse nr. 779

30. april 2019 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 745 af 30. april 2019. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. april 2019 til 8. november 2019 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 3.500.000.000, svarende til 5,38% af aktiekapitalen ved programmets ikrafttrædelse. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”MAR”) samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag   Antal tilbagekøbte aktier   Gennemsnitlig handelskurs   Beløb DKK
               
Akkumuleret for handelsdag 1-69 2.512.000   619,99   1.557.413.970
70: 12. August 2019 70.000   616,50   43.155.000
71: 13. August 2019 45.000   624,31   28.093.950
72: 14. August 2019 45.000   632,07   28.443.150
73: 15. August 2019 55.000   627,87   34.532.850
74: 16. August 2019 40.000   630,72   25.228.800
Akkumuleret for handelsdag 1-74 2.767.000   620,48   1.716.867.720

Pr. dags dato ejer DSV A/S 8.696.669 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,6% af det samlede antal udstedte aktier på 241.526.507 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

 

Vedhæftet fil