open/close

DSV, 786 - AKTIETILBAGEKØB I DSV A/S

September 9, 2019 at 4:22 AM EDT


Selskabsmeddelelse nr. 786

30. april 2019 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 745 af 30. april 2019. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. april 2019 til 8. november 2019 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 3.500.000.000, svarende til 5,38% af aktiekapitalen ved programmets ikrafttrædelse. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”MAR”) samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag Antal tilbagekøbte aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb DKK
        
Akkumuleret for handelsdag 1-843.139.000 624,32 1.959.746.630
85:2. September 2019 32.000 686,99 21.983.680
86:3. September 2019 33.000 684,34 22.583.220
87:4. September 2019 34.000 688,65 23.414.100
88:5. September 2019 31.000 692,68 21.473.080
89:6. September 2019 35.000 693,34 24.266.900
Akkumuleret for handelsdag 1-893.304.000 627,56 2.073.467.610

Pr. dags dato ejer DSV A/S 9.109.836 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,77% af det samlede antal udstedte aktier på 241.526.507 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

Vedhæftet fil