open/close

DSV, 787 - AKTIETILBAGEKØB I DSV A/S

September 16, 2019 at 6:41 AM EDT

Selskabsmeddelelse nr. 787

30. april 2019 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 745 af 30. april 2019. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. april 2019 til 8. november 2019 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 3.500.000.000, svarende til 5,38% af aktiekapitalen ved programmets ikrafttrædelse. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”MAR”) samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag Antal tilbagekøbte aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb DKK
        
Akkumuleret for handelsdag 1-893.304.000 627,56 2.073.467.610
90:9. September 2019 37.000 688,70 25.481.900
91:10. September 2019 60.000 656,75 39.405.000
92:11. September 2019 60.000 660,93 39.655.800
93:12. September 2019 30.000 663,73 19.911.900
94:13. September 2019 33.000 654,82 21.609.060
Akkumuleret for handelsdag 1-943.524.000 629,83 2.219.531.270

Pr. dags dato ejer DSV A/S 9.319.836 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,86% af det samlede antal udstedte aktier på 241.526.507 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

Vedhæftet fil