open/close

DSV, 718 - DSV A/S’ KONTAKT MED CEVA LOGISTICS AG

October 11, 2018 at 5:51 AM EDT

Selskabsmeddelelse nr. 718

I forbindelse med CEVA Logistics AG’s selskabsmeddelelse af dags dato kan DSV A/S (”DSV”) bekræfte, at vi har afgivet et tilbud til CEVA’s bestyrelse på CHF 27,75 per aktie med henblik på erhvervelse af CEVA. Tilbuddet ville give aktionærerne i CEVA en attraktiv præmie på 50,7% i forhold til CEVA’s aktiekurs på CHF 18,42 per 10. oktober 2018 og 37,0% i forhold til 60-dages VWAP på CHF 20,25 per 10. oktober 2018.

Vores tilbud er blevet afvist af CEVA’s bestyrelse. DSV har ikke dialog med CEVA om fremsættelse af et frivilligt offentligt købstilbud på aktierne i CEVA.

DSV har gennem længere tid haft stor respekt for og fulgt CEVA og tror på, at en kombination af de to virksomheder ville skabe stor værdi for alle interessenter (inkl. aktionærer, medarbejdere, kunder og leverandører). Vi er overbeviste om, at en kombination vil være i alle interessenters interesse, eftersom en sammenlægning vil udgøre en enestående mulighed for at bygge videre på de to selskabers succes ved at styrke det samlede serviceudbud og tilføre stordriftsfordele.

DSV ønsker ikke at kommentere yderligere på dette.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

Vedhæftet fil