open/close

DSV, 721 - IVÆRKSÆTTELSE AF AKTIETILBAGEKØB EFTER "SAFE HARBOUR"-METODEN

October 26, 2018 at 1:33 AM EDT

Selskabsmeddelelse nr. 721

DSV's bestyrelse har besluttet at udnytte bemyndigelsen til køb af selskabets egne aktier givet på generalforsamlingen den 8. marts 2018. Bemyndigelsen løber frem til 8. marts 2023 og omfatter køb af op til 18.800.000 aktier, hvoraf 4.366.747 er udnyttet inden opstarten af dette aktietilbagekøb.

Formål
Formålet med aktietilbagekøbet er tilpasning af selskabets kapitalstruktur samt afdækning af koncernens forpligtelser i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer. Der vil blive stillet forslag til selskabets ordinære generalforsamling om, at eventuelle overskydende aktier, som ikke anvendes til afdækning af selskabets incitamentsprogrammer, annulleres.

Tidshorisont
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med 26. oktober 2018 og afsluttes senest 1. februar 2019. I denne periode vil DSV tilbagekøbe egne aktier til en maksimal værdi af 1.200 millioner kroner efter ”Safe Harbour”-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”MAR”) samt Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052.

Vilkår for aktietilbagekøbet

•     DSV skal antage en lead manager, som uafhængigt af og uden indflydelse fra DSV træffer sine handelsbeslutninger og eksekverer aktietilbagekøbet inden for de offentliggjorte rammer. DSV antager HSBC Bank plc som lead manager for aktietilbagekøbet.

 •     Det maksimale vederlag, DSV kan betale for aktier opkøbt under programmet, er 1.200 millioner kroner, og der kan maksimalt købes 4.000.000 stk. aktier, svarende til 2,13% af den nuværende aktiekapital i DSV.

 •     Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet, hvilket ligger inden for bemyndigelsen.

 •     Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt aktier i selskabet svarende til 25% af den gennemsnitlige daglige mængde af selskabets aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen inden for de 20 handelsdage, der går forud for købstidspunktet.

Så længe aktietilbagekøbsprogrammet løber, vil DSV hver mandag, første gang 5. november udsende en selskabsmeddelelse om transaktioner under programmet.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

Vedhæftet fil